گزارش تصویری, مقالات

روش مطالعه حسابان ودیفرانسیل _ استاد حسین احمدی کنکور آسان است

به طور کلی، مطالعهی درس حسابان و دیفرانسیل برای کنکور را باید در سه مرحله اصلی انجام دهید:

مرحلهی اول- یادگیری

مرحلهی دوم- تمرین

مرحلهی سوم- تثبیت

 

مرحلهی اول: یادگیری

ابزارهایی که برای یادگیری در اختیار دارید، کلاس درس، جزوهی دبیر و کتاب درسی است. البته داوطلبینی که در آزمونهای آزمایشی شرکت میکنند و یا ابزار‌ DVD ‌های آموزشی را هم دارند که بایستی با چندین مرتبه دیدن آنها و حل مثالهایی که در جزوه و کتاب بیان شده، مفاهیم، تعاریف، قضایا و نکات را یاد گرفته و به خاطر بسپارند.توجه کنید!دیفرانسیل درسی است مفهومی و تا زمانی که مفاهیم را به طور کامل نفهمیم، نمیتوانیم آنها را در حل مسائل، به کار ببریم؛

 

 ولی مفهومی بودن، دلیلی بر آن نیست که فرمولها و نکات را حفظ نکنیم؛ چرا که بدون فرمول، مسأله حل نمیشود. با توجه به اینکه امتحان این درس در ترم اول و دوم به صورت نهایی برگزار میشود، لازم است، اثبات قضایایی که در کتاب، آنها را اثبات کرده و نیز تمرینهای کتاب را به طور کامل یاد بگیریم. دانستن بعضی نکات تستی در مباحثی از کتاب درسی، میتواند سرعت تستزنی را بالا ببرد؛ ولی این را بدانیم که منبع اصلی طراحان سؤالات کنکور، کتاب درسی است.

بعد از مطالعهی هر مبحث درسی، لازم است داوطلبین عزیز، آن مبحث را به خوبی خلاصهنویسی کنند که این کار هم قدرت یادگیری شما را بالا می برد و هم در مرحلهی تثبیت و جمعبندی، بسیار کاربرد دارد. بعد از خلاصهنویسی، نوبت به حل تستهای آموزشی میرسد یعنی باید تعدادی تست آموزشی انتخاب و حل کنیم که ترجیحاً بهتر است از تستهای کنکوهای سالهای گذشته داخل و خارج کشور باشد. در حل تستهای آموزشی نباید تستها را در زمان معین بزنند، بلکه باید با حوصله و دقت، آنها را حل و تمام نکات سؤالی را استخراج و یاد بگیرند.

مرحلهی دوم: تمرین

با توجه به حجم بالای مطالب درس دیفرانسیل، لازم است داوطلبین با حل تستهای بیشتر و متنوع تر در مباحث مطالعه شده، قدرت و سرعت حل مسأله را در خود افزایش دهند. در این مرحله بایستی تعدادی تست از مبحث مطالعه شده انتخاب کنیم، مثلاً ۲۰ تا تست و در زمانی معینی آنها را حل کنیم. پس از تصحیح و درصدگیری، تستهایی را که غلط و یا اصلاً حل نشده، علامتگذاری و با توجه به پاسخنامه و جزوهی درسی، آنها را یاد بگیریم. توصیه میکنم تا مبحثی را به طور کامل یاد نگرفتهاید، در آن مبحث، تست زماندار نزنید؛ چرا که اثر منفی در یادگیری دارد. در این مرحله، اگر علاوه بر تستهای کنکورهای گذشته، سؤالات تألیفی هم حل شود، بهتر است. حل چند مثال به صورت تشریحی، باعث میشود که هم مطالب درسی به طور کامل برای شما تفهمیم شود و هم آمادگی لازم جهت امتحان نهایی را به دست آورید.

مرحلهی سوم: تثبیتa

با توجه به اینکه هدف اصلی از مطالعهی درس دیفرانسیل، امتحان کنکور در تیرماه ۱۳۹۰ میباشد و تا آن زمان، ممکن است مطالب درسی را کمی فراموش کنید و حضور ذهن لازم را نداشته باشید، بایستی برای تثبیت آنها، مطالب درسی را دوره کنیم. در این مرحله از یادگیری که کمی با فاصلهتر از مرحلهی دوم است و در فواصل زمانی معین تکرار میشود، داوطلبین عزیز باید با خواندن خلاصهنویسیها و نکات و فرمولهای مهم و نیز حل تستهایی که به صورت تصادفی انتخاب میشوند و نیز حل تستهای علامتگذاری شده در مرحلهی دوم، مباحث درسی را در ذهن خود تثبیت کنند. شرکت در آزمونهای آزمایشی و مطالعه طبق برنامهی آزمونها برای تثبیت مطالب درسی و تنظیم وقت و نیز آشکار شدن اشکالات درسی، بسیار مؤثر است. توصیهی اکید دارم که حتماً هدمند این درس را بخوانید و سعی کنید خود را به آزمونها برسانید.

نکتهی بسیار مهم: در بعضی از بخشهای کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال باید پیشنیازهایی را بلد باشید، مثلاً برای شروع فصل دنباله و سری، اگر مبحث حد در بینهایت را که در سال سوم یاد گرفتید، مرور کنید و نکاتش را به خاطر داشته باشید، مطمئناً در یادگیری این فصل مطالب، مشکلی نخواهید داشت؛ چرا که یکی از ویژگیهای مهم دنبالهها، همگرایی است و همگرایی، همان حد در بینهایت است. و یا در فصل سوم که حد و پیوستگی است، اگر روشهای حدگیری و رفع ابهام، را بلد نباشید، به راحتی نمیتوانید مطالب این فصل را یاد بگیرید. توجه داشته باشید که سؤالات مطرح شده در کنکور، مربوط به فصل سوم، نیاز به اطلاعات کتاب حسابان هم دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.