مقالات

مباحث ریاضی را با چه ترتیبی بخوانیم

دانش آموزان بسیاری رشته تجربی با این مشکل روبرو هستند که نقطه شروع خواندن ریاضی را نمی دانند و می گویند پایه مان ضعیف است و پیش مطالب درسی ریاضی را بلد نیستیم، برای حل این مشکل روشی را پیشنهاد می دهیم که کار شما را ساده می کند ولی قبل از همه اینها باید ریاضی سال اول رو تا حدی مطالعه کرد که اکثر کتاب های بازار فصلی رو به این موضوع اختصاص داده اند.

از این موارد حدود ٢٠ سوال در کنکور مطرح میشوند ؛

یک : جز صحیح و قدر مطلق

دو : معادله نا معادله و تعین علامت

سه : تابع نمایی و لگاریتم

چهار : مثلثات

پنج : تابع

شش : حد و پیوستگی

هفت : مجانب و دنباله

هشت : مشتق

نه : کاربرد مشتق

ده : دستگاه معاد ت خطی و مقاطع مخروطی

یازه : انتگرال

این ١١ مورد باید پشت هم خوانده بشوند .

در مباحث زیر پیوستگی آنچنانی نداریم و هر موقع از سال که وقت داشتید میتوانید به مطالعه بپردازید :

یکم : ترکیبیات و احتمال

دوم : دنباله حسابی هندسی

سوم : ماتریس

چهارم : آمار

پنجم : هندسه

مهندس احمد سلام مشاور برتر موسسه آموزشی کنکور آسان است

برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با شماره

۴۰ ۹۶ ۴۰ ۶۶ – ۰۲۱

۳۸۸۹ ۷۵۲ ۰۹۱۲

تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.